‘Mi se protivimo toj odredbi jer smatramo da nas zaista stavlja u neravnopravni položaj u odnosu na globalne platforme koje takvu odgovornost nemaju’.

Udruga novinskih izdavača protivi se prijedlogu novog zakona o elektroničkim medijima (ZEM) kojim se propisuje odgovornost izdavača za komentare korisnika te traži odgodu primjene te odredbe do dvije godine, a u protivnom ističu da je ukidanje komentara vrlo izvjesno.

“Najveći problem izdavači vide u propisivanju odgovornosti izdavača za komentare i u izrazito rigidnim prekršajnim odredbama. Naime, po prvi se puta izrijekom propisuje odgovornost izdavača za komentare čitatelja što bi posljedično moglo dovesti do tužbi radi naknade štete neovisno o odredbama Zakona o medijima.

Prekršajne odredbe su jako proširene na više od 100 prekršaja i pritom nejasno definirane te prepuštene arbitrarnom tumačenju Agencije za elektroničke medije (AEM), a kazne su ogromne”, ističe Boris Trupčević, predsjednik Udruge novinskih izdavača prije njegove najave napuštanja medijske industrije.

Dodaje i kako su kazne predviđene od 100.000 do milijun kuna te da je tekst prijedloga zakona sročen na način da sve može biti prekršaj. Dodatnim problemom ocjenjuje što se nabrajaju prekršaji koji su već predviđeni u Zakonu o medijima i drugim zakonima te se predviđa mogućnost višestrukog kažnjavanja za isti prekršaj. Naglašava kako proizlazi i da će većina oglašavanja moći biti kažnjiva prema ovom prijedlogu zakona jer su prekršajne odredbe preširoke.

S druge strane, prekršajne odredbe u prijedlogu novog Zakona o elektroničkim medijima za Hinu je prokomentirao i ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.

“Ovaj konačni prijedlog zakona ocjenjujem dosta dobrim, a što se prekršajnih odredbi tiče one su samo nomotehnički sređene. Predviđenih slučajeva kažnjavanja je čak jedan manje”, ističe Popovac dodajući kako su dosadašnja kažnjavanja nakladnika bila rijetka.

“Što se tiče regulacije komentara ispod tekstova na portalima, to je jedan novi oblik regulacije koji će sada provoditi širom Europske unije. Imamo dva modela. Jedan je kontroliranje sadržaja, a drugi je da se kontrolira identitet komentatora”, kaže Popovac.


 

Autor: CroExpress/Miroslav Edvin Habek Datum objave: 20.11.2020.