Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju, Mt 5, 1-12a.

U ono vrijeme, Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici.

On progovori i stane ih naučavati:

Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!’

Riječ Gospodnja.


Autor: CroExpress Datum objave: 01.11.2020.