Fra Gabrijel Badurina, redovnik i svećenik Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša, preminuo je poslije duge bolesti u četvrtak 12. studenoga poslijepodne u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, u 86. godini života, 69. godini redovništva i 59. godini svećeničke službe.

Bio je član Samostana sv. Pavla Pustinjaka na otočiću Školjiću kraj Preka, a od početka 2018. radi oporavka boravio je u Samostanu sv. Franje u Odri (Zagreb). 

Rođen je 19. siječnja 1935. u Lunu na Pagu od oca Romula i majke Kleofine, rođene Šanko. Osnovnu školu završio je u Lunu 1947., niže razrede crkvene klasične gimnazije u Zagrebu 1951., a više u Splitu 1955. Prve redovničke zavjete položio je 1952., a svečane, doživotne 1958. godine. Filozofsko-teološki studij završio je 1963. na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1962. u Zagrebu.

Bio je župni pomoćnik u Preku na Ugljanu (1963. ˗ 1966.), kapelan u hrvatskoj Župi sv. Nikole u Millvaleu, Pittsburgh, SAD (1966. – 1971.), župnik Župe Srca Isusova u McKeesportu, SAD (1971. – 1994.), voditelj Hrvatske katoličke misije u Washingtonu (1994. – 1999.) te župnik u Millvaleu (1999. – 2009.).

U Povjereništvu Provincije u SAD-u bio je povjerenik (1972. – 1984. i 2001. – 2009.) i prvi savjetnik (1984. – 1993.). Poslije povratka u Hrvatsku živio je i djelovao u Samostanu sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu kao kapelan Doma za starije osobe Ksaver i ispovjednik (2009. – 2013.), a poslije toga premješten je u samostan na Školjiću.


Autor: CroExpress/Ika Datum objave: 13.11.2020.