Autor: CroExpress
“Sigurna Hrvatska” naziv je HDZ-ova predizbornog programa koji su predstavili javnosti, a u sklopu kojega se nalazi i deset prioriteta za idući mandat, ukoliko pobijede na izborima koji se održavaju u nedjelju. Spomenutih deset prioriteta na svome Facebook profilu danas je naglasio Nikola Mažar, HDZ-ov kandidat u 5. izbornoj jedinici:

1. PONOSNA I SUVERENA HRVATSKAVođeni domoljubljem i demokršćanskim vrijednostima, nastavit ćemo odvažno promicati nacionalne interese, štititi dignitet Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, jačati hrvatsku vojsku i policiju te učvršći-vati suverenitet i utjecaj Hrvatske u Europi i svijetu. I dalje ćemo povezivati domovinsku i iseljenu Hrvatsku i skrbiti o položaju Hrvata u BiH i u susjednim zemljama.

2. UČINKOVITA DRŽAVASmanjit ćemo broj ministarstava, prepoloviti broj lokalnih dužnosnika te omogućiti funkcionalno povezi-vanje općina, uz daljnju digitalizaciju javnih usluga koju ćemo intenzivirati i ubrzati. Nastavit ćemo s refor-mom pravosuđa, donijeti novi Ovršni zakon i beskompromisno se boriti protiv korupcije, s naglaskom na njenoj prevenciji, te graditi društvo koje poštuje ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

3. RADNA MJESTA I PLAĆEStvorit ćemo uvjete za otvaranje 100.000 novih radnih mjesta i u to uložiti 10 milijardi kuna. Do kraja man-data prosječna plaća iznosit će 7.600 kuna, a minimalna plaća najmanje 4.250 kuna. Svakoj mladoj osobi osigurat ćemo bespovratnih 130.000 kuna za samozapošljavanje. Nastavit ćemo uključivati osobe s invali-ditetom na tržište rada i u društvu.
4. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJAOsigurat ćemo roditeljske naknade u visini od pune plaće, udvostručiti dječji doplatak, subvencionirati 20.000 stambenih kredita za mlade obitelji,te osigurati produljeni rad u još 200 vrtića. Regulirat ćemo rad trgovina nedjeljom te omogućiti svima da je provedu s obitelji.
5. POREZISmanjit ćemo stopu poreza na dohodak s 24% na 20% odnosno s 36% na 30% i tako utjecati na rast primanja svih radnika. Za poduzeća s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna, smanjit ćemo stopu poreza na dobit s 12% na 10%, čime ćemo obuhvatiti više od 100.000 poduzeća i obrta. Za svu hranu stopu PDV-a snizit ćemo s 25% na 13% i omogućiti niže cijene.
6. ZDRAVSTVO I MIROVINEUložit ćemo 3 milijarde kuna u modernizaciju zdravstvenog sustava i zdravstvenu skrb, sagraditi Nacio-nalnu dječju bolnicu u Zagrebu i revitalizirati Imunološki zavod. Za dostojanstvenu starost našim ćemo umirovljenicima povećati mirovine za najmanje 10%.

7. OBRAZOVANJE, ZNANOST I INDUSTRIJA 4.0Uložit ćemo 5 milijardi kuna u modernizaciju obrazovnog sustava, nastaviti povećavati plaće u obrazo-vanju,te osigurati 50.000 učeničkih, socioekonomskih i STEM stipendija. Uložit ćemo 5 milijardi kuna u inovacije, poduzetništvo i nove proizvode radi digitalne transformacije industrije i povećanja izvoza. Po-većat ćemo ulaganja u istraživanje i razvoj sa sadašnjih 1% na 2,5% BDP-a i razvijati kreativne industrije.
8. SAMODOSTATNOST U HRANI I ENERGIJIPovećat ćemo poljoprivrednu proizvodnju za 30%, na 22 milijarde kuna, izgraditi 20 regionalnih centara za voće i povrće te udvostručiti navodnjavane poljoprivredne površine. Čuvat ćemo okoliš, kvalitetno gospo-dariti otpadom i graditi kružno gospodarstvo. Modelom tržišne premije potaknut ćemo daljnju instalaciju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora i povećati ih za 150% sa sadašnjih 900 MW na 2250 MW, a energetskom tranzicijom pridonijet ćemo borbi protiv klimatskih promjena.

9. OBNOVA ZAGREBADonijet ćemo kvalitetan zakonski okvir za obnovu Zagreba i uz pomoć domaćih i međunarodnih izvora financiranja obnavljati ga u skladu sa suvremenim standardima građenja, a svim ćemo ugroženim građa-nima osigurati dostojanstven smještaj dok im se ne obnove domovi.
10. RAVNOMJERAN RAZVOJUložit ćemo 30 milijardi kuna u ravnomjeran regionalni razvoj i nove tehnologije. Pokrenut ćemo Projekt Dalmatinska zagora, Lika, Banovina i Gorski Kotar vrijedan 2 milijarde kuna,te dodatno ojačati naš Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, kao i razvoj otoka. Nastavit ćemo ulagati značajna sredstva u modernizaciju željeznice i prometne infrastrukture.

Datum objave: 03.07.2020.