CroExpress/Francisko Pavljuk

Francuska redovnica Andre Randon slavi danas svoj 116 rođendan.
Rođena je 11. veljače 1904. godine u južno francuskom Alesu imenom Lucile. Danas je najstarija katolička redovnica na svijetu.
Doživjela je deset papa i preživjela dva svjetska rata. Danas živi u staračkom domu u Toulonu na sredozemnom moru.

Krštena je tek u 19.-oj godini života (1923. godine).

Tek u 40.-oj godini života 1944. godine ulazi u novicijat sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga.Od listopada 2017. godine najstariji je stanovnik Francuske, a od lipnja 2019. najstariji Europljanin. Nakon Japanca Kanea Tanake, koji ima 117 godina,
sestra Randon je drugi najstariji čovjek na svijetu s potvrđenim rodnim listom.
Sestri od srca čestitamo!

Datum objave: 11.02.2020.