Tijekom svojega redovničkoga i svećeničkoga života obavljao je službe vikara samostana, dušobrižnika hrvatskih radnika u Austriji, apostolskog misionara u Africi, upravitelja župe, kapelana i duhovnoga asistenta OFS-a.

Fra Ivan Sršan, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, preminuo je u Franjevačkom samostanu u Varaždinu u četvrtak 3. prosinca, u 81. godini života, 64. redovništva i 55. svećeništva.

Kao svećenik je između ostaloga od 1974. do 1983. bio na službi u hrvatskim katoličkim misijama u Salzburgu i kratko vrijeme u Beču.

Život vječni daruj mu Gospodine!


Autor: CroExpress Datum objave: 07.12.2020.