home

EVANĐELJE NEDJELJOM Odmah nakon krštenja ugleda Isus Duha Božjega gdje se spušta na nj

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju. Mt 3, 13-17

CroExpress

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: 'Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?'

Ali mu Isus odgovori: 'Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!' Tada mu popusti.

Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: 'Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!'

Riječ Gospodnja.

12.01.2020.

Br. pregleda: 1031

© CroExpress 2020.