home
Foto: CroExpress

Foto: CroExpress

DRŽAVNI TAJNIK TUGOMIR MAJDAK posjetio župnika don Mateja Palića i svetište Majke Božje Letničke u Janjevu

Autor: CroExpress

Nakon radnog sastanka ministara poljoprivrede Jugoistočne Europe državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak posjetio je župnika don Mateja Palića u Janjevu i Svetište Majke Božje Letničke.


Župljana je u Janjevu 2018. godine bilo 315, od kojih je 205 Hrvata, a ostalo su Albanci katolici.

Župa sv. Nikole iz Janjeva na Kosovu naseljena je od davnina Hrvatima katolicima, a pripada Gnjilanskoj biskupiji koja je osnovana 1999. te je s Prizrenskom eparhijom u sastavu Prištinske metropolije i Biskupske konferencije Kosova.

Godine 1991. u Janjevu je živjelo 4550 Hrvata, no u dvije sljedeće godine iselilo se oko 2500 Hrvata katolika, a iseljavanja su se nastavila svake godine, posebice za vrijeme rata na Kosovu kada je velik broj župljana napustio svoja ognjišta.

13.11.2019.

Br. pregleda: 1586

© CroExpress 2020.