home
Foto: matis

Foto: matis

U SRIJEDU, 19. VELJAČE U Lupaku, hrvatskom selu u Rumunjskoj, pokopan omiljeni župnik Marijan Tinkula (71)

Gradišćanske Hrvate, s kojima je pokojnik imao dobre odnose, zastupao je župnik Vincjeta i Čajte Branko Kornfeind.

CroExpress/Matis

Marijan Tinkul (Tyinkul) rođen je 17. ožujka 1949. u Karaševu od hrvatskih roditelja. Godine 1974. su ga u Erdeljskom Biogradu (Alba Iulia) zaredili za svećenika, a do 17. veljače, kad je umro, službovao je u Lupaku.

Još u vrijeme komunizma u selu je dao obnoviti crkvu i bio aktivan na hrvatskom kulturnom polju.

Među karaševskim Hrvatima bio je poznat i priznat i imao je dobre odnose s gradišćanskohrvatskim svećenicima. Lupaku su Gradišćanci za vrijeme Tinkulove službe darovali mlin za brašno i dugo. Pomogli su im i pri utemeljenju tamburaške grupe.

20.02.2020.

Br. pregleda: 1209

© CroExpress 2020.