U novoj knjizi Tade Jurića Gastarbeiter Millennials. Exploring the past, present and future of migration from Southeast Europe to Germany and Austria with approaches to classical, historical and digital demography, Verlag Dr. Kovač Hamburg 2021 (Gastarbajteri Milenijci) autor predstavlja prvu sveobuhvatnu analizu iseljavanja iz Hrvatske i zemalja Jugoistočne Europe u Njemačku i Austriju na engleskom jeziku (532 s.).

Počevši od analize gastarbajterske ere preko recentnog iseljavanja knjiga završava modeliranjem prognoza daljnjih demografskih i migracijskih trendova. Pored interdisciplinarne analize u demografsku znanost Jugoistočne Europe uvodi se po prvi put inovativni pristup digitalne demografije. Međutim, knjiga ne staje na analizi i modeliranju budućih trendova nego nudi konkretna rješenja na nacionalnoj i EU razini.

Kombinacija tri glavna potisna čimbenika doveli su do recentnog iseljavanja: 1) Politika izvlačenja mlade radne snage i probranog stanovništva s periferije EU u jezgru EU kao ključne mjere za oporavak stanovništva zapadne Europe i gospodarstva, 2) korupcija kao najvažniji potisni faktor suvremenog iseljavanja i 3.) shvaćanje kapitalizma od strane poslodavaca kao jednosmjernog procesa ostvarivanja profita bez odgovarajućeg nagrađivanja radnika.

• Ponavlja li se gastarbeiterska povijest? • Mogu li demografske promjene u EU ugroziti temelje liberalne demokracije? • Jesu li migracije u EU interesno neutralna i slučajna društvena pojava? • Hoće li EU postati neoliberalno bojište za resurs – čovjek? • Koja su konkretna rješenja na nacionalnoj i EU razini? • Zašto indeks korupcije u Hrvatskoj i na Zapadnom Balkanu raste s povećanim iseljavanjem i koje su druge posljedice iseljavanja? • Postoji li korelacija između iseljavanja s prostora EU periferije i porasta ilegalnih migracija? • Zašto predlažemo parcijalni rad na daljinu u javnom sektoru kao ključnu demografsku mjeru za oživljavanje Hrvatske i EU periferije? • Mogu li inovativni pristupi digitalne demografije revolucionirati naše spoznaje o migracijama i predvidjeti ih?

Predstavljanje knjige održat će se u četvrtak, 4. studenog u 18 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.


Link za YouTube live prijenos OVDJE !


Autor: CroExpress Datum objave: 03.11.2021.