2021. godine Crkvu je napustilo više vjernika nego prethodne dvije godine.

U Austriji ukupno živi oko 9 000 000 stanovnika, a tijekom 2021. Crkvu u ovoj srednjoeuropskoj zemlji službeno je napustilo 72 055 osoba, dok je 2020. njihov broj bio 58 727, a 2019. – 67 794.

Dalje, u Crkvu je, kako prenosi IKA, ušlo ili se vratilo 4 301 vjernika, što je više u odnosu na 2020. kada je ih je bilo 4068.

Uz to, 545 osoba iskoristilo je pravo povlačenja odluke o napuštanju Crkve, nakon što su se unutar tri mjeseca savjetovali sa službenicima Crkve.

Također, objavljena je statistika broja krštenika u 2020. Sakrament krštenja primila je 32 521 osoba, a 2019. – 44 977. Pad je obrazložen brojnim odgodama slavlja ovog sakramenta zbog pandemije koronavirusa.

Prema financijskom izvješću za 2020., prihodi austrijskih biskupija iznosili su 484 milijuna eura. Godinu dana ranije prihodi su bili tri milijuna eura niži. Biskupska konferencija nije ponudila objašnjenje povećanja prihoda unatoč pandemiji.

Spomenimo kako inače, u Austriji katolici izdvajaju oko 1.1 % svog oporezivog dohotka za svoje biskupije, što čini oko 75 % godišnjih prihoda Katoličke Crkve u ovoj zemlji.


 

Autor: CroExpress Datum objave: 13.01.2022.