PROČITAJ NAJNOVIJE VIJESTI IZ HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

04.06.2020
tekst
tekst

Iseljenički info

STIGLE SU PREPORUKE Evo kako bi trebao izgledati boravak na plaži, na bazenu ili vodenim parkovima

foto: Vera Kratochvil Public Domain pictures

foto: Vera Kratochvil Public Domain pictures

Informirajte se i pazite na sebe i druge.

Br. pregleda: 1077

Autor: CroExpress

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke kako se ponašati i kojih mjera se pridržavati za vrijeme boravka na bazenima, vodenim parkovima, ali i preporuke za vrijeme boravka na plaži.

PREPORUKE ZA BAZENE, VODENE PARKOVE I KUPALIŠTA U ZATVORENOM PROSTORU

Opće preporuke


Vidljive obavijesti i informiranje gostiju

Na vidljivom mjestu na ulazu, kao i u samom prostoru gdje borave posjetitelji, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se treba pridržavati ili koje vrijede u tom prostoru. Ako je dostupna odgovarajuća infrastruktura, moguće je razglasom povremeno oglašavati glasovne poruke kako bi se posjetitelje podsjetilo na nužno održavanje fizičkog razmaka i drugih općih mjera.

Maksimalan broj osoba u prostorima

Za prostore bazenskih kupališta maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema načelu 15 osoba na 100 m2 neto površine prostora (uključujući površinu bazena)

Fizička udaljenost

Za sve posjetitelje i zaposlenike savjetuje se da se pridržavaju pravila fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Opće i higijenske mjere

Opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su ovdje. 

Preporuke za pridržavanje svih preventivnih mjera odnose se na sve prostore bazenskih kupališta i vodenih parkova (bazena, površine oko bazena te prostora gdje su smještene prostorije garderobe, sanitarni čvorovi)

Prostorni i tehnički uvjeti bazenskih kupališta i vodenih parkova

Dezinfekcija ruku

Na svim ulaznim prostorima te u radnim prostorima zaposlenika nužno je postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži).

Fizička udaljenost


Treba odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička distanca (na bazenu nalazi se spasilac ili osoba koja može nadzirati propisane mjere) te dezinficirati ležaljke nekoliko puta dnevno, a obavezno nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku te prije nego je drugi gost koristi.
Ako prostori kupališta predviđaju druga sjedeća mjesta, njih je također potrebno rasporediti na 1,5 m udaljenosti.

Odlaganje otpada

U svim zatvorenim prostorima kupališta, kao i na razumnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Redovito održavanje higijene prostora

Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 – ovdje.
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 – ovdje.

Korištenje vode i kloriranja

Održavanje higijenskih uvjeta bazenske vode (vode za kupanje) te osiguravanje neometanog rada uređaja za pripremu vode provodi se na uobičajen način.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju (HVAC)


Potrebno je posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru.
Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju, izmjenu zraka i odvlaživanje natkrivenih bazena.

Dozatori i ostali uređaji za dezinfekcijska sredstva. Treba provoditi redovite provjere kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje dozatora za sapun i dezinfekcijska sredstva. Preporučuje se da se sušila za ruke stave izvan funkcije te da ih se zamijeni jednokratnim papirnatim ubrusima za ruke. Neispravne jedinice treba brzo popraviti ili zamijeniti.

Uvjeti održavanje higijene sanitarnih čvorova

Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekcija sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće), kao i pojačati broj zaposlenika za dnevna čišćenja u svakom sanitarnom čvoru. Istodobno, treba ograničiti korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.

Prostori za usluživanje hrane i piće i trgovački sadržaji u prostorima bazenskih kupališta i vodenih parkova

Ugostiteljski objekti Upute za ugostiteljske objekte dostupne su ovdje.

PROSTORI BAZENA

Ulazak u bazen


Prije ulaza na čisti dio bazenskog kupališta (bazen s površinom oko bazena) korisnici se obvezno moraju tuširati i proći kroz predbazen (dezbarijera) za pranje nogu. Voda u predbazenima (dezbarijerama) mora biti hiperklorirana ili obvezno sadržavati dezinfekcijsko sredstvo.

Maksimalan broj ljudi u bazenu

Broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u bazenu ovisi o veličini bazena te je prihvatljiv onaj broj osoba pri kojemu je moguće održavanje fizičke distance. Ako su okolnosti takve da je u bazenu pojačano kretanje i aktivnost, treba razmotriti dodatno smanjenje broja osoba.

PREPORUKE ZA ZAPOSLENE

Opće zaštitne mjere

Potrebno je održavati socijalnu distancu. Prilikom kašljanja ili kihanja, treba pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Treba redovito prati ruke sapunom i vodom / ili koristiti dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži.

Maksimalna zaštita

Osoblje treba prilikom interakcije s posjetiteljima koristiti zaštitnu masku koja prekriva i nos i usta. Ako je moguće, treba ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, tako da fizički odvoji blagajnika od posjetitelja. Treba poticati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama. Poslodavac je zadužen za osiguranje dovoljne količine zaštitne opreme.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature

Prije dolaska na posao, osoblje treba u jutarnjim satima izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne smije dolaziti na posao sve dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Dvosmjenski rad

Ako je moguće, treba organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola.

Informiranost osoblja

Prije početka rada / otvaranja, potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode ili se na njih odnose.

Odredbe za treninge

Klubovi vodenih sportova (plivanje, vaterpolo, skokovi u vodu i slično) tokom pripreme za trening pridržavaju se higijenskih mjera koje se odnose na prostore bazenskih kupališta navedenih u ovim preporukama.

Fizička distanca u bazenu

Broj osoba koje istovremeno treniraju u bazenu ovisi o veličini bazena te se preporuča zadovoljavanje kriterija od 7m2 površine po osobi u otvorenim i zatvorenim bazenima.

Aktivnosti van bazena

Ako je predviđeno, aktivnosti vezane uz šport koje se izvode van bazena, u zatvorenim ili otvorenim prostorima, provode se sukladno Preporukama za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim i otvorenim športskim objektima. Detalje možete pronaći ovdje. 

Evidencija

Za svaki trening i organiziranu športsko-rekreativnu aktivnost ili slobodno korištenje od strane građana na bazenskom kupalištu ili vodenom parku uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja treninga ili aktivnosti, u evidenciji se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska trenera, instruktora, voditelja, športaša, korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti.

PREPORUKE ZA KUPANJE U MORU I DRUGIM KOPNENIM VODAMA

Maksimalan broj osoba u prostorima


Za prostore morskih i slatkovodnih kupališta maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema načelu 15 osoba na 100 m2 neto površine prostora.

Fizička udaljenost


Za sve posjetitelje i zaposlenike savjetuje se da se pridržavaju pravila fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Opće i higijenske mjere

Opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su ovdje.
Preporuke za pridržavanje svih preventivnih mjera odnose se na sve površine morskih i slatkovodnih kupališta (vodene površine, plaže te prostore gdje su smještene prostorije garderobe, sanitarni čvorovi).

Prostorni i tehnički uvjeti morskih i slatkovodnih kupališta

Dezinfekcija ruku


Na razumnim razmacima te na vidljivim mjestima nužno je postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži).

Fizička udaljenost

Koncesionar treba odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička distanca (osigurati osobu koja može nadzirati propisane mjere) te dezinficirati ležaljke nekoliko puta dnevno, a obavezno nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku te prije nego je drugi gost koristi.
Ako prostori kupališta predviđaju druga sjedeća mjesta, njih je također potrebno rasporediti na 1,5 m udaljenosti.

Odlaganje otpada

U svim otvorenim prostorima kupališta, kao i na razumnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Korištenje vode

Prilikom boravka u vodi održavati fizičku distancu od 1,5 m.

Uvjeti održavanje higijene sanitarnih čvorova

Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekcija sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće), kao i pojačati broj zaposlenika za dnevna čišćenja u svakom sanitarnom čvoru. Istodobno, treba ograničiti korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.

Prostori za usluživanje hrane i piće i trgovački sadržaji na morskim i slatkovodnim kupalištima

Ugostiteljski objekti

Upute za ugostiteljske objekte dostupne su ovdje.

Redoviti monitoring vode za rekreaciju


Monitoring provode djelatnici nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, odnosno ovlašteni laboratoriji sukladno Planu i programu monitoringa morskih plaža i kopnenih kupališta.

Djelatnici laboratorija koji provode uzorkovanje i analizu voda trebaju se pridržavati uobičajenih mjera zaštite i sigurnosti prilikom provedbe uzorkovanja i analiza, poštivajući pravila struke, opće mjere zaštite te opće preporuke o držanju fizičke distance i osobne higijene.

14.05.2020.

Izdanje br. 39

CroExpress u PDF izdanju!

Pogledaj sva izdanja

Preuzmi

© CroExpress 2020.