HRVATSKI SABOR OBJAVIO PODATKE O AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA Možete li pretpostaviti tko je bio najaktivniji?

Neki se nijednom nisu javili za riječ.