Autor: CroExpress
Nakon radnog sastanka ministara poljoprivrede Jugoistočne Europe državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak posjetio je župnika don Mateja Palića u Janjevu i Svetište Majke Božje Letničke.
2c18f8819f.jpg
Župljana je u Janjevu 2018. godine bilo 315, od kojih je 205 Hrvata, a ostalo su Albanci katolici.

Župa sv. Nikole iz Janjeva na Kosovu naseljena je od davnina Hrvatima katolicima, a pripada Gnjilanskoj biskupiji koja je osnovana 1999. te je s Prizrenskom eparhijom u sastavu Prištinske metropolije i Biskupske konferencije Kosova.
Godine 1991. u Janjevu je živjelo 4550 Hrvata, no u dvije sljedeće godine iselilo se oko 2500 Hrvata katolika, a iseljavanja su se nastavila svake godine, posebice za vrijeme rata na Kosovu kada je velik broj župljana napustio svoja ognjišta.

Datum objave: 13.11.2019.