Rok za podnošenje zahtjeva po trenutačnom zakonu istječe 1. siječnja 2022., no zbog pandemije rok se sada produljuje za još jednu godinu.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu koje se predlažu zbog velikog broja zahtjeva i otežanih uvjeta njihova podnošenja uslijed pandemije koronavirusa.

Rok za podnošenje zahtjeva po trenutačnom zakonu istječe 1. siječnja 2022., no zbog pandemije rok se sada produljuje za još jednu godinu.

“Pandemija je u diplomatskim misijama i konzularnim uredima otežala podnošenje zahtjeva te je veliki broj osoba onemogućen u podnošenju zahtjeva u propisanom roku pa se on produljuje”, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Hrvatsko državljanstvo podrijetlom mogu steći i osobe starije od 21 godine rođene u inozemstvu, čiji je barem jedan roditelj u trenutku njihova rođenja bio hrvatski državljanin.

Isto vrijedi i za osobe rođene od 8. siječnja 1977. do 8. listopada 1991. kojima su u trenutku rođenja oba roditelja imala hrvatsko državljanstvo, ali im je u evidenciji o državljanstvu upisano drugo državljanstvo.

Hrvatsko državljanstvo može se prirođenjem steći po sljedećim pravnim osnovama:

 • po osnovi boravka u Hrvatskoj
 • po osnovi rođenja u Hrvatskoj
 • po osnovi braka ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom
 • po osnovi iseljenja
 • po osnovi postojanja interesa za Republiku Hrvatsku
 • po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu
 • po osnovi ponovnog primitka u hrvatsko državljanstvo

Maloljetna djeca mogu prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo:

 • ako oba roditelja stječu državljanstvo prirođenjem
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, a dijete živi u Hrvatskoj i ima odobren stalni boravak
 • ako jedan od roditelja stječe državljanstvo prirođenjem na temelju članka 11. stavka 1. ili članka 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva, a dijete živi u inozemstvu

Ako podnositelj zahtjeva nema odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Uz zahtjev se prilaže:

 • životopis i motivacijsko pismo za stjecanje hrvatskog državljanstva
 • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, identifikacijska isprava za stranca) s jasno vidljivom fotografijom
 • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)
 • izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama
 • izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • Kod podnošenja zahtjeva u inozemstvu, konzularna pristojba plaća se prilikom njegova podnošenja. Više o hrvatskom državljanstvu potražite na ovoj poveznici.

Autor: CroExpress Datum objave: 23.11.2021.