Da nisam vidio zlo u svijetu, ne bih se znao radovati dobru,

Da nisam sreo mržnju,
ne bih znao tražiti ljubav,

Da nisam bio odbačen, ne bih Ti hrlio u zagrljaj,

Da nisam vidio dijete koje plače, ne bih razumio suzu roditelja,

Da nisam bio pogažen,
ne bih znao ustati,

Da nisam nikada bio sam,
ne bih se znao radovati susretu prijatelja,

Da mi Ti nisi prvi oprostio, ne bih niti ja oprostio nikome…

Da me Ti nisi prvi volio, ne bih znao da je ne voljeti grijeh…

I da je ljubiti jedina snaga kojoj zlo nikada neće naći lijeka.

Znam, dopustio si zlo da zavolim dobro… I da ga odaberem za vječnost…

Znam, stari lukavče ljubljeni da si sve ovo pustio da se nikada od tebe ne odmaknem.

I da samo želim Tvoju ljubav kako bi je dao drugima.
Jer ti to želiš. Da se volimo. Kao što Ti voliš nas.

Jer ti si Sve.

Autor: Krešimir Josip Bahmec, karmelićanin Datum objave: 01.10.2020.