Točno je devet mjeseci do Božića. Danas slavimo Navještenje Gospodinovo ili Blagovijest.

Prisjećamo se trenutka kada je anđeo Gabriel došao u naizgled neznatni dom, naizgled neznatnoga mjestašca Nazaret, zabačene Galileje, jednoj naizgled običnoj djevojci i navijestio joj da će roditi Isusa.

No ovo je događaj koji je odjeknuo nebom i zemljom i zauvijek preokrenuo sudbinu čovjeka i svijeta. Mariju iznenađuje susret s anđelom, nije ga mogla očekivati i planirati i zbog toga ona biva smetena i zbunjena te pita anđela: “Kako će to biti?”

Anđeo joj ne govori o detaljima, ne raspravlja se ovdje o svemu što je čeka, a znamo da njezin život nije bio ni malo lak. Anđeo ne daje Mariji vrijeme i rok da razmisli i odluči, ali joj govori da se ne mora bojati jer će Bog biti s njom.

Mariji je to dovoljno i ona pristaje riječima: “Evo službenice Gospodnje”.

Marija se sigurno puno puta u životu u svome srcu vraćala na ovaj susret s anđelom i riječi: “Ne boj se Marijo”, posebno u trenutcima koje u životu nije mogla razumjeti, koje su parale njezino majčinsko srce.

Trenutcima kao što su nepravedna osuda, muka i smrt Isusova, no Marija je i tada ostala vjerna, ona je i tada “samo” Službenica Gospodnja. Hvala ti, Majko, na tvom DA!


Autor: CroExpress, fra Stjepan Ivan Horvat Datum objave: 25.03.2021.