CroExpress

– Marija je naučila Isusa hodati, govoriti, kupala ga je svakoga dana, naučila ga je kako držati žlicu, držala ga je za ruke dok je činio prve korake. Zaboravljamo to. Budimo to malo dijete u njezinim rukama.

– Idem li sa živom željom u sirotinjske četvrti? Gospa je pohitila Elizabeti zato što ju je ljubila. Mi također moramo pohititi siromasima poput Gospe.

– Nitko se nije naučio poniznosti više od Marije, njegove Majke. Trebamo Gospu da nam zadobije milost poniznosti. Privijte se k njoj: ‘Budi mi majka sada.’
Molitva

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvala i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.
Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu vrši volja Božja!

Amen!

Datum objave: 20.06.2020.