Slaveći blagdan Krštenja Gospodinova sjećamo se dolaska Isusa Krista na rijeku Jordan gdje ga je na početku njegova javnog djelovanja krstio sveti Ivan.

To je čin koji nas poziva na obraćenje, na novi život i vjernost savezu koji je Bog sklopio sa svojim izabranim narodom.

Isus Krist tim činom želi pokazati da nam je u svemu jednak osim u grijehu. Njegovim silaskom u vodu započinje novo doba čovječanstva i novi život.

Crkva od najstarijih vremena u krštenju Isusovu gleda navještaj našega krštenja. Ipak, postoji velika razlika između Ivanova krštenja i sakramenta krštenja koji mi primamo. Ivanovo krštenje bilo je znakom obraćenja.

Po Isusovoj muci i smrti sakrament krštenja prima otkupiteljsku snagu. Mnogi ljudi su tada dolazili ozbiljnom, asketskom propovjedniku na Jordanu, da izmjene svoj život, a uranjanje u vodu trebalo je biti znak za to.

Isusov put na krštenje u Jordanu imalo je drugi smisao. On je na početku svoga javnog djelovanja stavio znak i želio pokazati do čega mu je stalo.

Stao je u dugu kolonu grešnika, koji su pokajnički došli k Ivanu, kao da je jedan od njih. Ne srami se biti u njihovom društvu, kao što je to kasnije i pokazao.

Krštenje Isusovo pokazuje cilj njegova poslanja – kazati nam da nas Bog ljubi.

Danas je dan kad se prisjećamo našeg krštenja, naših odluka u vjeri da se krste naša djeca. I tako po krštenju postajemo ljudi koji su izabrani oko dobrih djela i koji bi trebali biti što revniji činiti dobra djela.

Kod našega krštenja Bog nam kaže svoj ‘da’ za cijeli život i tako živimo unutar svojih obitelji i zajednica.

Danas slavimo blagdan Isusovog krštenja. Ovaj blagdan je i prilika da zahvalimo Bogu na daru svoga krštanja, ali i da se pitamo: Tko sam ja? Kako živim svoje kršćanstvo? Da Bogu opet kažem da sam mu na raspolaganju, reći evo me, u životu, u svakom danu, u svakoj situaciji…. Bože možeš računati na mene!

Objavljuje Stjepan Ivan Horvat u Subota, 9. siječnja 2021.

Autor: CroExpress Datum objave: 09.01.2022.