Čitanje svetog Evanđelja po Marku, Mk 13, 33-37.

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: ‘Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije.

Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!’

Riječ Gospodnja.


Autor: CroExpress Datum objave: 29.11.2020.